%FLASH%
Goa Indien, april 2006 - använd playknappen för bildspel...
#000000
#000000
#CCCCCC
#CCCCCC
#FF00FF
#993366
.jpg