Företagspresentation.

Kortfattat om min erferenhet inom sågverksbranchen, 1978 började jag hjälpa till på Myresjöhus underhållsavdelning. Jag har varit med och flyttat sågverk samt varit projektledare av ett 20 tal ombyggnader och nybyggnationer i följande länder: Sverige, Norge, Finland , Estland, Ryssland, Skottland, England samt Tyskland.

Jag jobbade för Söderhamn Eriksson som projektledare 2004-2008 och har sedan arbetat i egen regi. Stor vana från komplicerade projekt med ytterst pressade ledtider med upp till 15 underentrepenörer. Min utbildning består av 4 årig teknisk bygg, samt en master i automation från Loughborough Universitet i England 1999.

Nu har jag riktat in mig på det jag tycker är roligast, att pressa ut så mycket som möjligt av sågverken. Små justeringar och ombyggnader kan göra stor skillnad genom att minska stilleståndstiden.

Genom att göra en lista på alla brister på sågen, och ta in rätt företag för att avhjälpa problemen och eventuella följdfel så får ni en ökad produktion.

 

 

Jag har 4 paketerbjudanden för att hjälpa er öka produktionen på ert sågverk:

 

Paket 1: En veckas genomgång av er såg. Lightversionen.

4 h Mekanisk Besiktning av linjen när den står still. 4 dagars produktionsgenomgång av sågen.
Upprättande av åtgärdslista.
Kortare rapport över de 10 viktigaste förbättringsåtgärderna ni bör genomföra, sorterade i prioritetsordning.

Eventuella Investeringsrekommendationer.

Pris: Enl ök.


Paket 2: Grundlig genomgång.


Består av en grundlig genomgång, förutsättningslöst. Ni får svart på vitt vilka åtgärder som kan göras.

4 veckors intensiv genomgång av ert sågverk, under en period av 2 månader.

Innefattar följande

Besiktning av hela linjen, rapport över vilka förbättringar och åtgärder ni själva kan göra.
Genomgång av rutiner.
Uppföljning av stopptidsrapporter.
Upprättande av brist/fellista.
Intervjuer med personal.
Råsortering, buffertmöjligheter.
Energikonsumtion.
Utbyte, måttnogrannhet och kvalitet.
Dokumentation av avvikelser, foto /video
Fotografering av problemobjekt
Lösningar, förslag på skisser eller bilder.
Ta in priser på samtliga åtgärder.
Föreslå investeringar och ta in priser på dessa.
Stockluckor
Underhåll
Utbildningsbehov för personal.
PLC, styrningsbrister.
10 sidig rapport, med ett excelark där alla brister, åtgärder och ev kostnader, samt besparingspotential finns översiktligt samlade.
Hittar jag inget som kan förbättra verksamheten, utgår inget arvode för dessa 4 veckor!

Mindre fel fixar jag själv eller tillsammans med underhållspersonal efter ert godkännande de sista 3 dagarna.

Produktionstest före och efter åtgärder..
Pris 120 000 + moms samt omkostnader.

Paket 3


Genomföra de förbättringar som ni anser lämpliga från paket 1 eller 2.
Debitering enligt offert

Paket 4


Avtal om 2 veckors genomgång per år.
Offereras.

Givetvis om ni har specifika problem, så kan jag ge lösningsförslag på dessa, samt ansvara för ständiga förbättringar!

Kontakta mig via mail!

Petteri Koste
Nygatan 4 
57433 Vetlanda
+46383-17201 Kontor
+4670-22 42 620 Mobil
Kontakta petteri@snurt.se


Innehar F-skattsedel och 10 Miljoners avbrottsförsäkring.

Tillbaka